اطلاعاتی از نفوذ منافقین در ستاد موسوی

“عماریون”- روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان «باز تولید نفاق» نوشت:

* ۳۰ سال پیش در چنین روزهایی یک باند تبهکار سیاسی با پشت کردن به مردم ،رسماً با نظام اعلام جنگ مسلحانه کرد و ترور و خشونت را در دستورکار خود قرار داد. این جریان که در سایه بصیرت مردم به منافقین مشهور شد در اثر نفوذ سرویس های غرب از همان ابتدای شکل‌گیری در اواخر دهه ۴۰ درخدمت اهداف دشمن عمل می‌کرد.

http://ammariyon.ir/files/fa/news/1390/4/1/7438_245.jpg

سازمان منافقین با سوزنبانی سرویسهای جاسوسی دشمن به صورت یک مهلکه سیاسی و نظامی برای انهدام بهترین استعدادهای جوان در دهه ۵۰ و ۶۰ در آمد.

* منافقین اخیراً در حومه پاریس یک معرکه سیاسی داشتند که برخی چهره‌های به ظاهر سیاسی و در باطن امنیتی آمریکا هم در آن شرکت کردند. اینکه نهایت این تحرکات نوعی باز تولید خشونت و ترور و راه اندازی دور جدیدی از خونریزی در داخل باشد در محاسبات آنها آمده است. اما نیک می‌دانند که دستگاه امنیتی نظام و بصیرت و اقتدار ملی در حال حاضر اجازه نفس کشیدن به آنها را نمی‌دهد. همکاری غرب و بویژه آمریکا با منافقین مصداق آشکاری از نقض حقوق بشر و همراهی واشنگتن و لندن و پاریس با تیم ترور و خشونت منافقین است.

* منافقین در حوادث تلخ فتنه ۸۸ نقش فعالی داشتند. آنها موفق شدند با نفوذ در اطراف برخی نامزدهای انتخاباتی دست به نوعی باز تولید نفاق بزنند.

* اردشیر امیر ارجمند مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی که اکنون فتنه سبز را در خارج مدیریت می‌کند سوابق ارتباط با جریان نفاق را دارد. مادر وی- افسر محرم‌زاده – هوادار منافقین بود و برادر وی منصور امیرارجمند از منافقین فعال در بخش اطلاعات شهر استراسبورگ فرانسه می‌باشد منزل وی در زمان ورود منافقین به فاز نظامی در سال ۶۰ جایگاه مخفی شدن تعدادی از سران منافقین بوده است و نیز لیلی امیرارجمند از بستگان نزدیک وی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و منشی فرح پهلوی بود.

* وحید طلایی عضو کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی ارتباط وسیعی با سر پل گروهک نفاق داشته است. وی از طریق دختر عمه‌اش که در پادگان اشرف- مقر منافقین در عراق – است به منافقین وصل می‌شده است. رد پای نفاق در فتنه ۸۸ امر پنهانی نیست ،‌ متأسفانه برخی با غفلت و بی‌بصیرتی در تور منافقین افتادند.

* انقلاب طی سه دهه گذشته از نفوذیها بیشترین آسیب را دیده است. کارکرد نفاق، کارکرد نفوذ در پیکره انقلاب و ضربه به آن است.

* مأموریت نفوذی ها ایجاد شکاف بین نخبگان و جدا کردن رجال سیاسی و مذهبی از گردش در حول مدار و محور رهبری جامعه و اتصال آنها به سرویسهای جاسوسی و امنیتی دشمن است.

* آخر خرداد و دهه اول تیر هر سال باید با بازخوانی جنایات منافقین یک تست کامل از رفتار و گفتار سیاسی خود داشته باشیم و ببینیم در کدام خط حرکت می‌کنیم. خط امام و انقلاب یا خط نفاق و کفرو الحاد؟

/ 0 نظر / 9 بازدید