کرکره این شبکه تلویزیونی هم پایین آمد

چندماه پیش بود که فتنه گران شبه اصلاح طلب توسط برخی عناصر فراری و اروپانشین خود (نظیر رجب. ع-حمزه.غ و...) و با کمک مالی برخی محافل اروپایی شبکه موسوم به رسا را راه اندازی کردند اما پس از هیاهوی چند روز اولیه، کرکره این شبکه به اعتبار ورشکستگی و سرخوردگی فتنه گران پایین آمد.

برخی محافل غربی حامی شبکه های مشابه پس از چند سال سرکیسه شدن اکنون به این نتیجه رسیده اند که:

اولا یک جریان مرده نمی تواند تلویزیون زنده داشته باشد.
ثانیاً همه چیز فتنه سبز لو رفته و آن خاصیت خاکستری و فریبنده سابق را ندارد و پیام های آن پیام های سوخته و نخ نما شده است.
و ثالثاً این شبکه های جدید حتی نیمچه جذابیت های شبکه های مبتذل و رنگارنگ قبلی را هم ندارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید