درس «ولایت فقیه» علامه مصباح یزدی؛

علامه مصباح یزدی بر این باور است که هدف عمده ی فتنه سال88 برانداختن ولایت فقیه و دست کم تضعیف منزلت اجتماعی آن بود. ایشان مبتنی بر این باور، چهار جلسه درسی درباره ی شناخت و اثبات نظریه ی «ولایت فقیه» در سال 1389 ترتیب دادند.گروه سیاسی برهان؛ علامه مصباح یزدی بر این باور است که هدف عمده ی فتنه سال88 برانداختن ولایت فقیه و دست کم تضعیف منزلت اجتماعی آن بود. ایشان مبتنی بر این باور، چهار جلسه درسی درباره ی شناخت و اثبات نظریه ی «ولایت فقیه» در سال 1389 ترتیب دادند تا اهل فکر و پرسش، به ویژه نسل جوان جویای حقیقت را با این نظریه سیاسی آشنا سازند و به شبهات و سوالات، پاسخ دهند.

/ 0 نظر / 9 بازدید