بازهم توهم! موسوی: مصری ها هم جنبش سبزی اند

میرحسین موسوی انقلاب مصر را ادامه راه جنبش سبز نامید.

به گزارش جهان میرحسین موسوی که ماهها است بیاینه نویسی را کنار گذاشته و مشغول اطلاعیه نویسی شده است، انقلاب و حرکت مردمی و معترضانه مصری ها را ادامه راه جنبش سبز دانست.


وی براندازی حکومت دیکتاتوری عرب و نهضت سراپا غیرت و اقتدار مردم و جوانان مصر را به شیوه ای کاریکاتورگونه با سطل آشغال آتش زدن در تهران مقایسه کرد و نوشت: بدون هیچ شکی نقطه ی آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز شاهد آن هستیم را باید در تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران جستجو کرد. روزهایی که مردم با شعار “رای من کجاست؟” به خیابان ها آمدند.

وی در این اطلاعیه ضمن شبیه دانستن حکومت مبتنی بر رای مردم در ایران با نظام دیکتاتور و فاسد مصر نوشت: امروز دامنه ی شعار “رای من کجاست؟” مردم ایران، به شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است. برای کشف راز این پیوندها و مشابهت ها لازم نیست جای دوری برویم. کافی است شیوه ی انتخابات اخیر مصر را با انتخابات های خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی نیازی به آرا میلیون ها شهروند سبز سخن می راند.

موسوی که به دروغ بزرگ سال ۸۸ شهرت پیدا کرده است در ادامه مدعی شده است که اگر در مصر هم تقلب انتخاباتی صورت نمی گرفت کار فراعنه مصری به اینجا نمی کشید.

البته این بخش اطلاعیه موسوی به نظر منطقی می رسد.بدون تردید مردم آزادیخواه و عدالتگرای مصری با دیکتاتور عرب همان می کنند که مردم ایران با فراعنه سبز کردند.

/ 0 نظر / 4 بازدید