فتنه گران از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد

عباسعلی کدخدایی با اشاره به اینکه فتنه سال گذشته یک امر ساده ای نبود که بخواهیم به روحیات یک فرد یا به اختلافات سلیقه ای که بطور طبیعی در جامعه وجود دارد محدود کنیم افزود: ابعاد فتنه ۸۸ بسیار گسترده تر از اختلافات داخلی بود و فتنه سال گذشته یک زمین بازی بود که دشمنان بیگانه برای ما ترسیم کردند و متاسفانه عده ای از دوستان هم در این زمین به نفع بیگانگان بازی کردند.
وی با مرور انتخابات سال گذشته و عملکرد بانیان فتنه ادامه داد: روز برگزاری انتخابات یک ادعایی از سوی برخی نامزدها و طرفدارانشان مطرح شد و هرگونه امکانات برای بررسی درخواست آنان در نظر گرفته شد اما حاضر نشدند هیچ یک از این راه های قانونی را بپذیرند در حالی که در یک جامعه مدنی وقتی که دو نفر با یکدیگر دچار اختلافی شوند و اگر نتوانند خودشان حل کنند به یک حکم و داور مراجعه می کنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اگر افراد یا حزبی حکمیت یک داور یا یک مرجع قانونی را نپذیرند هیچ مشکلی حل نمی شود و اگر اراده عده ای برای نپذیرفتن باشد هر راهکاری را هم که پیشنهاد بدهی سر باز می زنند.
وی بیان داشت: انتظاری که مردم با توجه به سابقه کاندیداهای معترض در سمت های اجرایی داشتند این بود که اگر هم اختلافی و یا اشکالی در مسیر اجرا وجود داشت و اگر شکوائیه ای داشتند آن را از طرق قانونی پیگیری و حل کنند که یکی از آن مراجع شورای نگهبان است.
کدخدایی تصریح کرد: در انتخابات سال گذشته شاهد بودیم که برخی از این افراد در همان ساعات پایان رای گیری اعلام پیروزی یک طرفه و یک جانبه کردند سؤال این است که بر چه اساسی شما این کار را کردید و شورای نگهبان به عنوان مرجع ناظر که تمام امور انتخابات زیر نظر آن انجام می شود چنین اجازه ای را هیچ وقت به خود نداده است که اعلام نتیجه زود هنگام کند.
وی اعلام نتایج در پایان ساعات روز برگزاری انتخابات را عامل شناخت عوامل پشت پرده فتنه ۸۸ دانست و گفت:کسانی که در پس پرده برنامه ریزی و طراحی این اغتشاشات بودند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن رای مردم و اصرار بر ادعاهای واهی مسیر قانونی را طی نکردند و شد آنچه که نباید می شد و این نادیده گرفتن غیرقابل اغماض است.
صلاحیت چگونه احراز می شود؟
کدخدایی درباره موضوع احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رفتار افراد را بر طبق قوانین ارزیابی می کنیم افزود: کسانی که در چارچوب نظام حرکت کرده اند و شرایط ماده ۲۸ قانون انتخابات را دارا باشند و همچنین مواضعی که در ماده ۲۹ این قانون وجود دارد را نداشته باشند صلاحیتشان احراز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس هفتم و هشتم نیز مشاهده می کنید که از همه گروه ها و جریان های سیاسی در آن هستند و از همه گروه ها هم افرادی بودند که صلاحیتشان مورد قبول واقع نشد بنابراین شورای نگهبان سیاسی عمل نمی کند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حساب کسانی که در فتنه سال گذشته به نوعی نقش داشتند از بقیه گروه ها و جریانات سیاسی جداست تاکید کرد: کسانی که چه عالماً و چه عامداً به هر نحوی در شکل گیری و ادامه فتنه ۸۸ نقش داشتند از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد.
کدخدایی که با باشگاه خبرنگاران گفت وگو می کرد، از لزوم تغییر در قوانین انتخاباتی سخن گفت و این قوانین را ناقص و بسیار قدیمی توصیف کرد.
وی در این مورد گفت: نظام انتخاباتی ما مربوط به ادوار اولیه انقلاب است که یک فضای سیاسی، اجتماعی متفاوتی نسبت به وضعیت فضای سیاسی امروز جامعه ایران حاکم بود.
وی افزود: امروزه یک فضای رقابتی سنگین و سیاسی در کشور حاکم است و همچنین بیشتر اوقات تحمل افراد و گروه های سیاسی هم کم است؛ لذا قوانین موجود برای اجرای انتخابات، نظارت و تبلیغات، دارای نواقصی است که باید اصلاح شود و لزوم این تغییرات را هیچ کس نمی تواند منکر شود، اما متاسفانه هیچ اقدامی تاکنون در این زمینه صورت نگرفته است.
کدخدایی، فرهنگ سازی برای انتخابات را ضروری دانست و افزود: فرهنگ سازی انتخابات، یعنی اینکه احزاب و چهره های سیاسی قبول کنند، انتخاب یک برنده و بازنده ای دارد و همیشه در انتخابات برنده نیستند؛ و باید تحمل خود را بالا ببرند.
وی ادامه داد: احزاب زمانی که در انتخابات شرکت می کنند و بازنده می شوند، به مفهوم این نیست که نظام عیبی دارد و یا تخلف و تقلبی صورت گرفته، احتمال قوی تر این است که از این فرد یا گروه اقبالی از سوی مردم صورت نگرفته و رای نیاورده است؛ لذا این موضوع کمتر در انتخابات ما جا افتاده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید