شیرین عبادی: به زیرزمین رفته ایم!

به گزارش جهان به نقل ازکیهان :عبادی که در ازای دریافت مبالغ هنگفت به لجن پراکنی علیه مردم ایران در مجامع مختلف می پردازد، بدون اینکه اشاره کند منظورش از «زیرزمین» دقیقا کجاست، گفت: «نارضایتی های ایران مانند آتش زیر خاکستر می ماند و این خاکستر با کوچکترین اتفاق، به ناگهان می تواند شعله ور شود».
این در حالی است که امثال عبادی این حرف ها را دقیقاً قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم می زدند اما پس از اجرای طرح و همراهی کامل مردم با آن دراین باره که چرا همه پیش بینی هایشان غلط از آب درآمده کاملا سکوت کرده اند.
عبادی که به تازگی دفاع از اسرائیل، همجنس بازها و بهایی ها را هم جزو دستور کارهای ثابت خود قرارداده، سپس به دفاع از جنایتکارانی پرداخت که اخیرا در ایران اعدام شده اند و گفت: «دولت ایران با ترس از سرایت اعتراضات مدنی مردم تونس، مصر و اردن، درصدد برآمد که با این اعدام ها هشداری به منتقدان خود بدهد». این در حالی است که همه کسانی که اخیراً اعدام شده اند مجرمانی خطرناک بوده اند که دست به جرائم شنیع زده اند و اعدام آنها با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.
عبادی در این سخنرانی توضیح نداده است که به جز جاسوس ها و تروریست ها بقیه مردان و زنان ایرانی را هم جزو «مردم» می داند و برای آنها هم حقوقی قائل است؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید